Постійна комісія з питань комунальної власності:

Шкрябай Василь В’ячеславович — голова комісії

Беженар В’ячеслав Миколайович 

Іонов Петро Петрович

Іоргачов Вадим Дмитрович

Матвєєв Олександр Вікторович

Осауленко Світлана Вікторівна

Протоколи засідань комісії з комунальної власності

Пам’ятайте!

Постійна комісія має право:

  • У питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
  • Вносити пропозиції щодо порядку денного засідань сесії міської ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання;

 Комісія зобов’язана:

  • Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до її відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на засіданнях сесії міської ради;
  • Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до її компетенції;

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

— номер протоколу, дата і місце проведення;

— прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених, або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

  • порядок денний засідання;
  • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
  • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
  • результати голосування з питань порядку денного;
  • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

Протокол засідання постійної комісії підписується головою  та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.