Постійна комісія з питань освіти, спорту, культури і туризму:

 • Этнарович Олег Володимирович — голова комісії
 • Аміци Олександр Сергійович
 • Варавва Людмила Анатоліївна
 • Камінкер Олег Исайович
 • Кулакевич Ольга Анатоліївна
 • Мозольов Илля Васильович

Відеозаписи засідань комісії:

Протоколи засідань комісії

Важлива інформація!

Комісія з питань з питань освіти, спорту, культури і туризмумає право:

 • У питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;
 • Вносити пропозиції щодо порядку денного засідань сесії міської ради; робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до її відання;

 Комісія, згідно чинного законодавства зобов’язана:

 • Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до її відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на засіданнях сесії міської ради;
 • Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до її компетенції;

На кожному засіданні постійної комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму ведеться протокол. В протоколі зазначаються:

— номер протоколу, дата і місце проведення;

— прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених, або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

Протокол засідання постійної комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму підписується головою  та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

Доступ громадян на засідання комісій регламентується законодавством та є вільним! Перешкоджання доступу до засідань комісій — порушення ваших громадянських прав!